#2 Dịch vụ Digital Marketing tăng Domain Rating website

Nội dung bài viết

Xếp hạng tên miền Domain Rating (DR) cho thấy sức mạnh của backlink trong trang web của bạn so với các trang khác trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi (dựa trên thang điểm 100). Về cơ bản, nó là một phiên bản ít chi tiết hơn của Xếp hạng Ahrefs (AR).

Để tính toán Domain Rating, X-DMAIC xem xét những nhân tố:

  • Khi Domain Rating của miền cao hơn, nhiều “link juice” được chuyển đến các miền được liên kết.
  • Miền nguồn phân chia xếp hạng của nó một cách đồng đều giữa các miền mà nó liên kết đến. Vì vậy: một miền DR-10 liên kết với ba miền khác có thể ảnh hưởng đến Domain Rating của bạn nhiều hơn miền DR-80 liên kết đến một triệu miền khác.

Sau khi lặp lại các phép tính này, chúng tôi nhận được xếp hạng cho từng miền. Giá trị Domain Rating cuối cùng sau đó thu được bằng cách chia tỷ lệ giá trị tuyệt đối được tính toán thành phạm vi 0-100.

Mẹo: Hãy coi Domain Rating là một thuật ngữ tương đối theo nghĩa là nó phụ thuộc không chỉ vào tổng số trang web có Domain Rating cao liên kết đến bạn mà còn vào số lượng trang web khác mà các trang web có Domain Rating cao này liên kết đến .

  • Lưu ý rằng mặc dù Domain Rating tương quan khá tốt với thứ hạng của Google, nhưng nó không làm điều này tốt như Xếp hạng URL (UR) của chúng tôi.
  • Thay vào đó, hãy coi Domain Rating như một thước đo tuyệt vời để lựa chọn các trang web để xây dựng liên kết. Theo nguyên tắc chung, bạn nên nhắm mục tiêu lấy các liên kết ngược từ các trang web có Domain Rating cao vì chúng có “trọng lượng” hơn.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.