Liên hệ:

[DPL] 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hỗ trợ 24/7.
Tìm chúng tôi trên
  • Bubble
  • Bubble
  • Line
Cách Marketing đúng định hướng

Để đảm bảo cố gắng Marketing của doanh nghiệp đi đúng hướng, việc đặt ra hay theo một quy trình thống nhất và các KPI để đo lường hiệu suất và hiệu quả là không thể thiếu. Một quy trình mới có thể tham khảo trong Marketing hiện nay chính là DMAIC.

Làm thế nào để biết marketing doanh nghiệp đang đi đúng hướng?

Để có thể đảm bảo những nỗ lực marketing của doanh nghiệp đang đi đúng hướng, một kế hoạch marketing rõ ràng cần được đặt ra. Doanh nghiệp cần thu thập, đào sâu và phân tích các dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp, thị trường và đối tượng khách hàng, tìm ra giá trị của thương hiệu trong mắt của khách hàng. Bước tiếp theo là đặt ra các mục tiêu marketing phù hợp cùng với chọn ra các phương pháp marketing phù hợp, từ đó tạo ra kế hoạch chi tiết.

Những khía cạnh mà doanh nghiệp cần theo dõi để tránh bị tụt hậu là gì?

Kinh tế khu vực/ thế giới, tiến bộ công nghệ, xu hướng doanh nghiệp, xu hướng thị trường, sự thay đổi văn hóa, sự thay đổi chính sách của chính phủ và cuối cùng là động thái của đối thủ.

Blog Author
X-DMAIC Digital
  • 24 Tháng Hai, 2021

Bạn đang có 1 dự án

Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/7. Call Now. (888) 456-2790 (121) 255-53333
Find us here