Cách Marketing đúng đối tượng?

Nội dung bài viết

Cách tăng trưởng không giới hạn

Để có thể thực hiện Marketing đúng đối tượng, mọi doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu thị trường, chọn ra những đối tượng tiềm năng, thực hiện khảo sát để phân tích và cả tham khảo đối thủ.

Các bước để chọn đúng đối tượng cho doanh nghiệp?

B1: chọn ra các phân khúc có vẻ phù hợp với doanh nghiệp
B2: Lựa chọn ra phân khúc phù hợp nhất dựa trên tiêu chí của doanh nghiệp
B3: Lựa ra phân khúc có thể mang lại lợi nhuận tốt nhất
B4: Tiến hành khảo sát thị trường, thử nghiệm để xác nhận

Nắm bắt xu thế và thị hiếu khách hàng như thế nào?

Có nhiều công việc cần làm để có thể nắm bắt thay đổi trong thị trường. Trong đó, một vài phương pháp phổ biến chính là: tìm hiểu về các nghiên cứu và xu hướng trong ngành hoạt động của doanh nghiệp, tham khảo thông tin từ những chuyên gia, tham khảo từ chính người dùng,…

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.