Cách Marketing đúng thời điểm?

Nội dung bài viết

Cách Marketing đúng thời điểm

Tập trung vào cả tính cộng hưởng, tương tác với user ngay khi họ đang online (ví dụ: mạng xã hội), luôn duy trì hiện diện thương hiệu với khách hàng và tạo cơ hội cho khách hàng càng nhiều càng tốt.

Vỉ sao cần thực hiện marketing đúng thời điểm?

Với sự cạnh trạnh online ngày càng lớn giữa các doanh nghiệp, việc tiếp cận đúng người, đúng thời điểm có thể tăng khả năng chuyển đổi của thương hiệu lên cao hơn rất nhiều.

Một vài yếu tố để tăng khả năng tiếp cận đúng người đúng thời điểm?

Tập trung vào tính cộng hưởng: để tiếp cận đúng thời điểm có hiệu quả, doanh nghiệp còn cần tiếp cận đúng người, đúng kênh và đúng lúc.
Trò chuyện với khách hàng trên nền tảng họ thường xuyên hoạt động như forum, mạng xã hội, blog, …
Áp dụng công nghệ mới để duy trì quan hệ với khách hàng và tiếp cận họ một các tinh tế và hiệu quả hơn

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.