Chiếm lòng khách hàng cần “Định tính” hay “Định lượng”?

Nội dung bài viết

Chiếm lòng khách hàng cần Định tính hay Định lượng

Dù các công nghệ hiện đại đã cho phép doanh nghiệp thu thập dữ liệu khách hàng trên diện rộng và chi tiết hơn rất nhiều, việc thấu hiểu khách hàng vẫn là một thách thức lớn, nhất là khi người dùng có những trạng thái tâm lý khác nhau và dẫn đến những hành động đôi khi chính họ cũng không hiểu được. Vì vậy, cần phải kết hợp cả 2 phương pháp để tối đa hóa hiệu quả.

1. Marketing định tính là gì?

Marketing định tính dựa vào việc uan sát một nhóm đối tượng được xác định nhằm phân tích hành vi người dùng. Phương pháp này tập trung chuyen6n sâu vào 1 vấn đề và phụ thuộc vào định kiến và kĩ năng người nghiên cứu.

2. Marketing định lượng là gì?

Marketing định lượng là việc thu thập ý kiến từ khách hàng thông qua các mẫu điền thông tin. Phương pháp này rất hữu dụng để thu thập dữ liệu và tạo thành các bảng số liệu mang tính xác thực và hữu dụng. Tuy nhiên, phương pháp này thường yêu cầu thu thập từ khá nhiều người để có thể được xem là xác thực (~700).

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.