Đằng sau các chiến dịch hoa lệ có những gì?

Nội dung bài viết

Đằng sau các chiến dịch hoa lệ có những gì

Dù mỗi chiến dịch Marketing đều có những đặc điểm và khó khăn riêng của mình, mọi chiến dịch Marketing hoa lệ và thành công luôn luôn là sự chú ý kĩ càng tới 5 yếu tố: khách hàng, nội dung, lợi ích đưa ra, phương pháp Marketing và các hoạt động hậu chiến dịch.

1. Yếu tố khách hàng trong một chiến dịch hoa lệ là gì?

Đó chính là việc tìm hiểu, đào sâu dữ liệu khách hàng và phân tích dữ liệu của họ nhằm tìm ra insight, mang lại lợi thế dành cho doanh nghiệp.

2. Hoạt động hậu chiến dịch là gì?

Hoạt động hậu chiến dịch là nỗ lực cố gắng thành lập mối liên lạc, liên hệ lâu dài với khách hàng. Các hoạt động follow up này có thể là viết email thông báo, đưa ra cách phần thưởng, mã khuyến mãi,….

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.