Dấu ấn thương hiệu bắt đầu từ đâu?

Nội dung bài viết

Dấu ấn thương hiệu bắt đầu từ đâu

Thương hiệu tạo ra dấu ấn ngay khi khách hàng nhìn thấy những thiết kế đầu tiên, nghe về những phát biểu đầu tiên về thương hiệu hoặc sâu hơn, ngay khi họ có những tương tác đầu tiên với thương hiệu.

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những gì?

Bộ nhận diện thương hiệu có thể là: tên thương hiệu, bộ logo, phông chữ, website, landing page, banner ads, danh thiếp, hóa đơn doanh nghiệp, bì thư ,chữ kí email, tempalte PowerPoint, …

Ai có thể tư vấn phát triển bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp?

Agency với dịch vụ thiết kế và phát triển thương hiệu chính là những đơn vị doanh nghiệp có thể tin tưởng phó thác công việc này. Việc thiết kế yêu cầu một cái nhìn mới mẻ nhưng vẫn giữ được ý nghĩa ban đầu, vì vậy, agency là một lựa chọn phù hợp.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.