Đâu là công cụ tìm kiếm từ khóa hiệu quả nhất cho SEO?

Nội dung bài viết

Đâu là công cụ tìm kiếm từ khóa hiệu quả nhất cho SEO

Hiện nay đã có nhiều công cụ tìm kiếm từ khóa phù hợp để thực hiện công việc SEO. Một số công cụ phổ biến là: Google Keyword Planner. Ahref Keyword Explorer, Jaxxy.

FAQs:

1. Chiến lược SEO nào tốt nhất?

Có ba loại chiến lược SEO bạn cần dùng cho bất kỳ một website nào gồm SEO on-page, SEO off-page và kỹ thuật SEO. Bằng cách chia nhỏ chiến lước của bạn và suy nghĩ về SEO theo 3 chiến lược, bạn sẽ dễ dàng hơn để tổ chức và thực hiện các kế hoạch tối ưu hóa của bạn.

2. Nên có bao nhiêu backlink mỗi ngày là an toàn?

Xây dựng hơn 10 backlinks mỗi ngày là rất tốt và hữu ích cho lưu lượng truy cập trang web.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.