Để khách hàng nói thay bạn như thế nào?

Nội dung bài viết

Để khách hàng nói thay bạn như thế nào

Để có thể khiến khách hàng quảng cáo truyền miệng cho thương hiệu của bạn, trước hết doanh nghiệp cần phải đưa ra một chất lượng sản phẩm/ phục vụ tốt nhất có thể, sau đó đưa ra cho khách hàng những cơ hội nói về thương hiệu như đưa ra các sự kiện chia sẻ, sử dụng những hình ảnh đẹp và người dùng có thể selfie,…

Làm thể nào để khách hàng nói về thương hiệu?

Để khách hàng nhắc về thương hiệu một cách tích cực, doanh nghiệp cần cung cấp cho khách hàng sản phẩm/ dịch vụ và trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể. Sau đó, tạo ra các kích thích để khách hàng bắt đầu nói về thương hiệu, sử dụng các hình ảnh mang tính tương tác cao hay cung cấp những giá trị đặc biệt nhằm cho khách hàng cơ hội nói về thương hiệu.

Truyền thông cộng đồng thì như thế nào?

Truyền thông cộng đồng cũng là một biện pháp hữu hiệu để khách hàng trình bày ý kiến về thương hiệu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể: Chủ động tham gia vào những cuộc trò chuyện trong cộng đồng, hỗ trợ họ với những giải pháp, sử dụng các Influencers hay đại sứ thương hiệu và luôn luôn thể hiện sự đồng nhất trong hoạt động của mình.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.