“Điểm chạm xúc cảm” của người dùng ?

Nội dung bài viết

Điểm chạm xúc cảm của người dùng

Tiếp cận và chinh phục khách hàng thông qua điểm chạm thương hiệu vào xúc cảm người dùng là hướng đi mang lại hiệu quả đáng kể.

1. Điểm chạm xúc cảm người dùng là gì?

Bất kì yếu tố nào trong thương hiệu khiến có người dùng có một cảm xúc nhất định về thương hiệu chính là điểm chạm xúc cảm người dùng.

2. Vì sao điểm chạm xúc cảm lại có lợi cho thương hiệu?

Chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng và điểm chạm cảm xúc thương hiệu sẽ giúp cho người dùng nhận thức rõ ràng về thương hiệu hơn rất nhiều, đồng thời tạo ra mối liên kết giữa thương hiệu và người dùng bền chặt hơn.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.