DR và DA là gì?

Nội dung bài viết

DR và DA là gì

Domain Rating (DR) và Domain Authority (DA) đều là chỉ số dùng để đánh giá chất lượng website. Tuy nhiên, DR được đánh giá chất lượng backlink của website còn DA được dùng để dự đoán thứ hạng của trang.

1. Nên sử dụng DA và DR như thế nào?

Vì 2 chỉ số này đo lường 2 chất lượng khác nhau của website, nên sử dụng cả 2 trong việc đánh giá chất lượng của một website. Tuy nhiên, không nên quá mù quáng tin tưởng vào 2 chỉ số này vì cả Moz(nhà cung cấp chỉ số DA) và Ahrefs (nhà cung cấp chỉ số DR) đều không dùng chung database với Google.

2. DR/DA nên được tham khảo chung với những chỉ số nào?

Một vài chỉ số khác nên được tham khảo chung với DR/DA là PA/URL Rating, mức độ liên quan của nội dung website và On-Page SEO.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.