Giải mã người dùng như thế nào?

Nội dung bài viết

Giải mã người dùng như thế nào

Để giải mã người dùng, doanh nghiệp không những cần nghiên cứu thị trường rất kĩ mà còn cần phải lập ra các kênh tương tác với họ, tạo cơ hội để thu thập data cũng như tìm hiểu về các vấn đề tiềm ẩn.

1. Thu thập thông tin khách hàng như thế nào?

Tập trung vào vấn đề chính, thu thập các data liên quan, tạo ra bản đồ hành trình của khách hàng, phân tách tệp khách hàng để phân tích và tìm ra insight.

2. Áp dụng việc phân tích khách hàng như thế nào?

Với mọi dữ liệu và các thông tin có giá trị về khách hàng mà doanh nghiệp có được, mọi doanh nghiệp đều có thể áp dụng chúng vào công việc kinh doanh và marketing của mình để cải thiện hiệu quả.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.