Liên hệ:

[DPL] 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hỗ trợ 24/7.
Tìm chúng tôi trên
  • Bubble
  • Bubble
  • Line
Digital Marketing trọn gói

Để tìm hiểu ý nghĩa thuật ngữ X-DMAIC trên. Tôi xin đưa ra ba yếu tố này để giúp bạn có thể hiểu được thuật ngữ và ứng dụng X-DMAIC trong marketing:

– DMAIC cải tiến chất lượng

– Công thức y=f(x)

DMAIC là viết tắt cho 5 giai đoạn cải tiến chất lượng:

Define ( Xác định): Làm rõ vấn đề cần giải quyết, các yêu cầu và mục tiêu của dự án.

Measure ( Đo lường): Đo lường là hiểu tường tận mức độ thực hiện trong hiện tại bằng cách xác định cách thức tốt nhất để đánh giá khả năng hiện thời và bắt đầu tiến hành việc đo lường.

Analytics ( Phân tích): Trong bước phân tích, các thông số thu thập được trong bước đo lường được phân tích để các giả thuyết về căn nguyên của dao động trong các thông số được tạo lập và tiến hành kiểm chứng sau đó.

+ Improve ( Cải tiến): Bước cải tiến sẽ tập trung phát triển các giải pháp nhằm loại trừ nguồn gốc của dao động, kiểm chứng và chuẩn hoá các giải pháp.

Control ( Kiểm soát): Mục tiêu của bước kiểm soát là thiết lập các thông số đo lường chuẩn để duy trì kết quả và khắc phục các vấn đề khi cần.

Sau khi giải thích từng khái niệm trong thuật ngữ X-DMAIC thì chúng ta đã hình dung được X-DMAIC mang ý nghĩa là gì? X ở đây chính là nhân tố tiềm ẩn, nhân tố sức mạnh, cải tiến mà doanh nghiệp cần sử dụng mô hình DMAIC mà chúng tôi đã liệt kê ở trên mà thu hẹp  khoảng cách giữa sáng tạo, chiến lược và công nghệ gần hơn, tạo bứt phá trong chiến lược marketing và thương hiệu.

Quan trọng hơn hết, X-DMAIC ứng dụng rất nhiều trong doanh nghiệp, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh X-DMAIC trong marketing. X ở đây chính là yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến dịch marketing. Việc sử dụng DMAIC và công thức Y=F(X) để cải tiến cũng như duy trì và tối ưu X hiệu quả nhất tránh những chi phí đang ảnh hưởng đến chiến dịch marketing của doanh nghiệp.

Blog Author
X-DMAIC Digital
  • 5 Tháng Mười Một, 2020

Bạn đang có 1 dự án

Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/7. Call Now. (888) 456-2790 (121) 255-53333
Find us here