Làm sao để khai thác truyền thông cộng đồng?

Nội dung bài viết

Làm sao để khai thác truyền thông cộng đồng

Nhằm khai thác truyền thông cộng đồng, doanh nghiệp cần xác định: cộng đồng mình hướng đến bao gồm những ai, mục đích của mình là gì, cộng đồng có thể chia sẻ về những gì, lợi ích dành cho cộng đồng, cộng đồng sẽ hoạt động chủ yếu trên nền tảng nào và cuối cùng là những hoạt động tham gia của thương hiệu

Một vài biện pháp hữu hiệu để khai thác truyền thông cộng đồng?

Chủ động tham gia vào những cuộc trò chuyện trong cộng đồng, hỗ trợ họ với những giải pháp, sử dụng các Influencers hay đại sứ thương hiệu và luôn luôn thể hiện sự đồng nhất trong hoạt động của mình.

Phương pháp để xây dựng cộng đồng dành cho thương hiệu?

Xây dựng forum/ fanpage/ group hay phát triển các chương trình phần thưởng hay thông qua các chương trình hợp tác với bên thứ 3.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.