xdmaic-digital-world

Thông tin liên hệ

Quý doanh nghiệp cần một ý tưởng, một dự án vui lòng kết nối với X-DMAIC

096789 6567

Head Office:

[Dreamplex] 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Team working:

[Dreamplex] 62 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP.HCM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI SỐ X-DMAIC
Mã số thuế:

0316146830

Email:

info@x-dmaic.com
marketing@x-dmaic.com

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.