Majestic TF và CF là gì?

Nội dung bài viết

Majestic là một công cụ dùng để phân tích các chỉ số của website trong quá trình phát triển. Majestic cho phép người dùng đánh giá chỉ số Trust Flow (lượng liên kết backlink uy tín trỏ về website của bạn) và Citation Flow (Lượng liên kết trỏ về website của bạn). Các chỉ số so sánh giữa TF và CF sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng xuất hiện của website trong kết quả tìm kiếm Google.

1. Thứ hạng trang (Page Rank) và TF, CF khác nhau như thế nào?

PageRank hiện chỉ còn được sử dụng nội bộ ở Google để đánh giá thứ hạng trang, trong khi đó TF và CF được đánh giá bởi các bên thứ 3.

2. Chỉ số TF như thế nào là ổn?

Với một website bình thường, chỉ số TF ở khoảng lớn hơn hoặc bằng 20 là ổn. Đối với các website ở phân khúc cạnh tranh cao, chỉ số TF hơn 30 là một mốc an toàn.

3. Tỉ lệ TF và CF như thế nào để tránh bị tránh giá là website spam?

Theo Majestic, tỉ lệ TF/CF ở vào khoảng 1/2 hoặc cao hơn là tốt nhất.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.