Liên hệ:

[DPL] 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hỗ trợ 24/7.
Tìm chúng tôi trên
  • Bubble
  • Bubble
  • Line

XDMAIC Marketing ứng dụng Sigma Marketing thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu, công nghệ và khoa học.

Khi ngày càng có nhiều thương hiệu cạnh tranh để giành thị phần lớn hơn và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đang suy nghĩ lại về cách họ vận hành marketing. Họ đang trở nên hoàn toàn DATA-DRIVEN để luôn dẫn đầu trong cuộc đua. Trong khi hầu hết các công ty ngày nay tuyên bố xây dựng chiến lược của bằng cách đặt khách hàng lên hàng đầu, một số lượng nhỏ hơn nhiều công ty đang thực sự làm điều đó. Làm cho đúng yêu cầu cung cấp trải nghiệm cá nhân cho đúng đối tượng trong khi tạo ra giá trị thực sự cho người tiêu dùng trước và sau khi bán hàng hoàn tất.

Sử dụng phương pháp Six Sigma để mở rộng các nỗ lực tiếp thị trực tuyến là nước cờ khôn ngoan. XDMAIC Marketing ứng dụng Six Sigma sử dụng dữ liệu có thể kiểm chứng, phân tích bất kỳ thông tin rõ ràng nào đại diện cho việc đo lường tình trạng hiện tại để hỗ trợ cho nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp chưa đạt được mục tiêu mong muốn.

DMAIC trong XDMAIC Marketing được sử dụng để cải thiện các quy trình tiếp thị và kinh doanh hiện có. 

Xác định vai trò, mục tiêu và khả năng cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chiến lược của tổ chức; Đo lường hiệu suất, quy trình hiện tại và thu thập dữ liệu liên quan để so sánh và cải thiện trong tương lai, Phân tích mối quan hệ và các yếu tố quan hệ nhân quả; Cải thiện hoặc phát triển quy trình để loại bỏ các khiếm khuyết; Kiểm soát và sửa chữa bất kỳ phương án sai nào trước khi chúng dẫn đến lỗi và do đó cải thiện hiệu suất.

Các doanh nghiệp khách hàng triển khai chiến lược XDMAIC Marketing tại X-DMAIC đều được tạo ra gần như tất cả các cơ hội kinh doanh và quy trình. XDMAIC Marketing cho phép các doanh nghiệp nhìn nhận vấn đề qua con mắt của các bên liên quan và khách hàng, đo lường và phân tích kết quả và cải thiện quy trình, tất cả là về các vấn đề ngăn cách để hiểu rõ hơn cách doanh nghiệp cần được tiếp cận và giải quyết . Mọi hệ thống đều cần cải tiến; Đây là một vấn đề về nhu cầu khủng khiếp trong thời đại canh tranh marketing online khốc liệt như hiện nay.

XDMAIC Marketing áp dụng cụ thể như thế nào ?

XDMAIC Marketing Xác Định

Xác định vấn đề : Mục tiêu doanh nghiệp là gì? Nó sẽ có lợi cho tổ chức như thế nào? ROI dự kiến ​​của doanh nghiệp là gì? Là các mục tiêu S.M.A.R.T (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan, Dựa trên thời gian).

Xác định giai đoạn: Ai là thị trường mục tiêu của doanh nghiệp? Đó có thể là một công ty cụ thể hoặc có lẽ một vài công ty hoặc các đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp muốn thu hút, XDMAIC Marketing sẽ nghiên cứu và thu thập thông tin chi tiết cụ thể về những gì khách hàng doanh nghiệp yêu cầu. Làm điều này sẽ giúp xác định những kỹ thuật tiếp thị và truyền thông xã hội nào sẽ được sử dụng và cách dẫn dắt chiến dịch truyền thông của phù hợp với doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu của quý doanh nghiệp.

XDMAIC Marketing Đo Lường

Thu thập và đo lường dữ liệu từ các chiến dịch chiến dịch XDMAIC Marketing thực hiện cho doanh nghiệp. Hệ thống đo lường có hiệu quả không? Có bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu?

Đo giai đoạn: Thời điểm thích hợp để thu thập dữ liệu từ Google và các kênh đánh online trên các phân tích hiện tại từ trang website của công ty doanh nghiệp và đặt đường cơ sở để doanh nghiệp có thể so sánh trong giai đoạn tiếp theo.

XDMAIC Marketing Phân Tích

Phân tích tìm ra bất kỳ xu hướng hoặc tương quan? Là một số loại bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, ví dụ, mang lại con số tương tác cao hơn so với những người khác? Những từ khóa Google Ads nào đang mang lại tỷ lệ nhấp (TLB) cao nhất?

Phân tích giai đoạn: Phân tích lưu lượng truy cập trang web của doanh nghiệp; đánh giá tất cả những nỗ lực của doanh nghiệp với các công cụ phân tích. Các công cụ này làm cho quá trình thu thập dữ liệu chính xác, điều này làm cho dữ liệu rất đáng tin cậy và dễ hiểu. Có một loạt các công cụ giám sát để áp dụng cho doanh nghiệp.

XDMAIC Marketing Cải Thiện

Xác định thời gian và tiền dành cho các nỗ lực tiếp thị không cần thiết hiện có thể được loại bỏ hoặc giảm thiểu.

Giai đoạn cải thiện: Sau khi xem thông tin có được từ các phân tích, cải thiện các chiến lược tiếp thị trực tuyến của doanh nghiệp. Tập trung vào các giải pháp tốt nhất đáp ứng các mục tiêu doanh nghiệp đã đặt ra để đạt được. Ví dụ: Một trong những mục tiêu cải tiến liên tục phải bao gồm cải thiện SEO, bởi vì điều đó sẽ tăng thứ hạng doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa nhiều người đến trang web của bạn.

XDMAIC Marketing Kiểm Soát

Kiểm soát – Tại thời điểm này, XDMAIC Marketing có hiểu biết sâu sắc về những khía cạnh nào trong chi tiêu tiếp thị của doanh nghiệp đang mang lại ROI cao nhất. Kiểm soát quá trình bằng cách thiết lập các hướng dẫn.

Giai đoạn kiểm soát: Tiếp tục theo dõi thông qua các công cụ phân tích và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để thực hiện các mục tiêu chiến dịch tiếp thị trực tuyến.

Blog Author
X-DMAIC Digital
  • 20 Tháng Năm, 2020
  • XDMAIC Marketing
  • xdmaic marketing xác định

Bạn đang có 1 dự án

Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/7. Call Now. (888) 456-2790 (121) 255-53333
Find us here