Marketing xây dựng niềm tin cho user?

Nội dung bài viết

Marketing xây dựng niềm tin cho user

Với Marketing, doanh nghiệp có thể xây dựng niềm tin đối với khách hàng theo cách khác nhau: đưa ra bằng chứng từ khách hàng, đưa ra các hành động thực tế, sử dụng thông điệp đồng nhất, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thể hiện tính minh bạch.

1. Bằng chứng nào có thể khiến khách hàng tin tưởng?

Có nhiều bằng chứng để khách hàng tin tưởng vào thương hiệu của bạn. Ví dụ như: review trên trang/website, các chứng nhận chất lượng, danh sách đối tác của thương hiệu.

2. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng như thế nào?

Để có thể làm được việc này, cần cài đặt các biện pháp thu thập thông tin online của người dùng, sau đó bắt đầu đưa ra các nội dung hay ưu đãi dựa trên sở thích/ vị trí hay lưu lại các hoạt động mà người dùng chưa hoàn thành và gợi ý lại cho họ vào lần truy cập sau,…

3. Thể hiện tính minh bạch của thương hiệu như thế nào?

Doanh nghiệp có thể trở nên minh bạch bằng cách rõ ràng về nhiều thông tin như: giá cả, nguyên liệu sản phẩm hay thậm chí là các sai lầm quan trọng.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.