Những điều cần lưu ý khi lựa chọn Marketing tích hợp?

Nội dung bài viết

Những điều cần lưu ý khi lựa chọn Marketing tích hợp?

  • IMC không phải là một chiến dịch thực hiện một lần mà là một quá trình liên tục. Đó là một quá trình liên tục bao gồm lập kế hoạch chiến lược, sàng lọc giao tiếp và đo lường kết quả. 
  • Mục tiêu chính của bất kỳ chiến dịch IMC nào phải là tăng tốc kết quả. Bạn muốn đảm bảo doanh thu của mình đang tăng nhanh hơn. 
  • IMC lấy khách hàng làm trung tâm. Nó tập trung vào khách hàng và làm thế nào để đưa ra các thông điệp marketing của bạn với hy vọng rằng khách hàng của bạn sẽ đọc hoặc nghe chúng. Bạn phải đồng cảm với khách hàng và đặt họ vào trung tâm của nỗ lực marketing. 
  • IMC tìm cách điều chỉnh các mục tiêu chính với mục tiêu kinh doanh của bạn.
Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.