Tại sao bạn cần một kế hoạch Marketing?

Nội dung bài viết

Tại sao bạn cần một kế hoạch Marketing

Marketing là một công việc với quá trình dài và kết quả mang lại không phải ngẫu nhiên dựa vào may mắn mà còn là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì vậy, một kế hoạch Marketing rõ ràng sẽ mang lại cho doanh nghiệp một lợi thế triển khai và cải thiện rất lớn

1. Kế hoạch marketing được sử dụng để làm gì?

Các kế hoạch marketing thể hiện chi tiết chiến lược mà một công ty sẽ sử dụng để quảng bá sản phẩm của mình cho khách hàng. Các kế hoạch xác định thị trường mục tiêu, các đề xuất giá trị của thương hiệu hoặc sản phẩm, các chiến dịch và số liệu được sử dụng để đánh giá hiệu quả của maketing.

2. Tại sao lập kế hoạch marketing liên tục lại quan trọng?

Tính liên tục trong kinh doanh là một kế hoạch chủ động nhằm tránh và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự gián đoạn hoạt động. Nó nêu chi tiết các bước cần thực hiện trước, trong và sau một sự kiện để duy trì khả năng tài chính của một tổ chức. Khôi phục sau thảm họa là một kế hoạch phản ứng để ứng phó sau một sự kiện.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.