Tại sao Marketing là một kế hoạch liên tục?

Nội dung bài viết

Tại sao Marketing là một kế hoạch liên tục

Vì khách hàng hiện tại có khả năng tiếp xúc và tìm hiểu về nhiều sản phẩm và thương hiệu khác nhau, việc liên tục đánh giá để thay đổi các mục tiêu và hành động trong Marketing đã trở thành bắt buộc.

a. Vì sao một kế hoạch marketing rất quan trọng để thành công?

Các kế hoạch marketing là chất kết dính giữa định hướng chiến lược của doanh nghiệp và việc cung cấp các kết quả. Nó là chất keo kết nối mọi thứ với nhau và đảm bảo rằng hoạt động phù hợp đang diễn ra, vào đúng thời điểm, đến đúng đối tượng thông qua các kênh phù hợp.

b. Điều gì tạo nên một kế hoạch marketing liên tục hiệu quả?

Các kế hoạch phải xác định rủi ro có liên quan mà có thể gây ra vấn đề, có thể là các cuộc tấn công không gian mạng, các lỗ hổng bên trong, các sự kiện thời tiết hoặc các vấn đề công nghệ. Mỗi rủi ro được xác định phải đi kèm với một loạt các biện pháp tạm thời hoặc các biện pháp khắc phục nhanh chóng để đảm bảo các hoạt động kinh doanh quan trọng nhất vẫn hoạt động hiệu quả.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.