Tăng trưởng bền vững trong đại dịch Covid?

Nội dung bài viết

Tăng trưởng bền vững trong đại dịch Covid

Để có thể tăng trưởng bền vững trong đại dịch Covid, doanh nghiệp cần cân nhắc các hạng mục sau: Đẩy mạnh các hoạt động online để duy trì kết nối với khách hàng, đưa ra các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đội ngũ nhân viên nhiều hơn và tập trung đẩy mạnh giá trị có thể cung cấp cho khách hàng.

1. Làm thế nào để giữ kết nối với khách hàng trong đại dịch?

Đẩy mạnh sự hiện diện thương hiệu trên các kênh mạng xã hội, thực hiện các chiến dịch hỗ trợ/ tài trợ/ cứu trợ, đưa ra các ưu đãi online, trích dẫn các thông tin mới nhất về đại dịch,…

2. Hỗ trợ nhân viên trong đại địch?

Việc hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng của nhân viên công ty trong thời đại dịch là rất quan trọng vì công ty khó có thể hoạt động mà không có họ. Việc chia sẻ cá về mặt kinh tế và mặt tinh thần là hoàn toàn cần thiết.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.