Tăng trưởng Doanh thu với chi phí tối thiểu?

Nội dung bài viết

Tăng trưởng Doanh thu với chi phí tối thiểu

Trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp không ít khó khăn vì đại dịch Covid-19, việc gia tăng doanh thu nhưng vẫn đảm bảo chi phí ở mức tối thiểu là một vấn đề không hề đơn giản. Làm chủ chi phí để phát triển bền vững – thách thức thời Covid.

FAQs:

1. Làm sao thúc đẩy tăng trưởng doanh thu với nguồn lực sẵn có hậu Covid?

Doanh nghiệp cần tập trung vào các khách hàng tiềm năng thông qua việc đánh giá và xếp hàng khách hàng, xác định khách hàng cần ưu tiên, phát triển chiến lược kinh doanh mới và sử dụng công cụ tích hợp nhằm theo dõi tiến trình, hiệu suất làm việc. Đồng thời cải thiện hệ thống và quy trình kinh doanh, quản lý rủi ro kinh doanh đến mức tối thiểu.

2. Phương pháp nào cắt giảm tối đa chi phí trong doanh nghiệp?

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận với chi phí tối thiểu, doanh nghiệp cần giảm chi phí quản lý doanh nghiệp nhờ ứng dụng công nghệ 4.0, cắt giảm chi phí Marketing một cách hợp lý, lập chiến lược phát triển khách hàng mới theo nguyên lý Pareto. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn lao động sẽ giúp giảm chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, giảm bớt chi phí văn phòng.

3. Doanh nghiệp cần cắt giảm những chi phí nào?

Doanh nghiệp bạn có thể cân nhắc trong việc cắt giảm nhân sự, phân loại và cắt giảm loại khách hàng. Để cắt giảm chi phí hiệu quả, bạn cần xác định rõ các bước cần thiết khi tiến hàng, xác định rõ ràng và nhất quán đâu là chi phí không cần thết và không tạo ra giá trị gia tăng, đồng thời thường xuyên rà soát, nghiên cứu và chỉnh sửa các mục tiêu cắt giảm cho phù hợp.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.