Thâm nhập tâm lý tìm kiếm insight?

Nội dung bài viết

Thâm nhập tâm lý tìm kiếm insight

Insight được hiểu là những nhu cầu của khách hàng (đôi khi chính họ cũng không nhận ra). Nếu doanh nghiệp có thể giải quyết những nhu cầu này, thương hiệu sẽ dễ dàng gắn bó và duy trì quan hệ với khách hàng hơn rất nhiều.

1. Insight khách hàng là gì?

Insight khách hàng là các thông tin hữu ích có thể giúp doanh nghiệp đưa ra những chiến thuật tăng doanh thu hiệu quả.

2. Thu thập insight khách hàng như thế nào?

Tập trung vào vấn đề chính, thu thập các data liên quan, tạo ra bản đồ hành trình của khách hàng, phân tách tệp khách hàng để phân tích và tìm ra insight.

3. Một insight có giá trị là như thế nào?

Insight có giá trị thì sẽ rất hiển nhiên, nhưng lại không quá rõ ràng. Thể hiện sự đồng cảm nhưng lại không xuất phát từ một giả định. Insight cũng hấp dẫn , thuyết phục nhưng không làm người dùng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.