Thế nào là Câu chuyện chân thật?

Nội dung bài viết

Thế nào là Câu chuyện chân thật

Chân thật ở đây chính là đúng với những gì mà thương hiệu và doanh nghiệp có để mang lại cho người dùng, cho phép người xem trải nghiệm, chìm đắm trong câu chuyện, có thể tương tác với câu chuyện.

Câu chuyện chân thật trong marketing?

Marketing là kết nối với người dùng. Vì vậy, việc kể một câu chuyện chân thật, khơi gợi cảm xúc của khách hàng chính là một biện pháp xây dựng thương hiệu tối ưu dành cho doanh nghiệp.

Làm thế nào để có thể kể thành công câu chuyện chân thật của thương hiệu?

Một vài yếu tố cần có để có thể câu chuyện từ doanh nghiệp đạt được sự đồng cảm từ người dùng chính là : câu chuyện phải “thật”, mới mẻ, đồng nhất với những giá trị của người dùng và mang theo tính gợi xúc cảm phù hợp.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.