Thế nào là Marketing không nói láo?

Nội dung bài viết

Thế nào là Marketing không nói láo

Marketing là quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy, Marketing không nói láo chính là việc kể cho khách hàng một câu chuyện thương hiệu một xác thực nhất, nhưng lại cực kì thu hút và hướng đến hành động.

1. Marketing bản chất không phải là nói dối?

Khác với nhiều người vẫn nghĩ, bản chất của marketing không phải là nói dối, phóng đại chất lượng sản phẩm mà là kết nối với người dùng, giúp họ hiểu rõ hơn về sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp cũng như giá trị của chúng.

2. Câu chuyện thương hiệu là gì?

Câu chuyện thương hiệu là xoay quanh những giá trị và cảm xúc mà thương hiệu của bạn mong muốn mang lại cho người dùng. Điều quan trọng nhất của câu chuyện thương hiệu chính là có thể khơi gợi xúc cảm của người theo dõi.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.