Thế nào là Ý đồ trong sáng?

Nội dung bài viết

Thế nào là Ý đồ trong sáng

Marketing là quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng. Vì vậy, việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp một cách trong sáng chính là việc thuyết phục khách hàng bằng những chiến lược rõ ràng, thu hút và “trong sáng” nhất.

1. Vì sao ý đồ trong sáng lại quan trọng trong marketing?

Với ý đồ trong sáng, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, cũng như thu hút người dùng với danh tiếng thương hiệu.

2. Làm thế nào để thể hiện ý đồ trong sáng của thương hiệu và doanh nghiệp?

Thể hiện tính minh bạch, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và thực hiện các chương trình tài trợ xã hội.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.