BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
CHUYÊN NGHIỆP

What we do

Bộ Nhận diện thương hiệu được tạo thành từ những gì thương hiệu của bạn nói, giá trị của bạn là gì, cách bạn truyền đạt sản phẩm của bạn và những gì bạn muốn mọi người cảm thấy khi họ tương tác.

Strategy

Một chiến lược thương hiệu là một kế hoạch phát triển thương hiệu có hệ thống phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Logo

Biểu tượng hoặc biểu tượng được sử dụng để hỗ trợ và thúc đẩy nhận dạng và công nhận. Nó có thể là một thiết kế trừu tượng hoặc hình tượng.

icon

Identity

Nhận diện thương hiệu được tạo thành từ những gì thương hiệu của bạn nói, giá trị của bạn là gì, cách bạn truyền đạt sản phẩm của mình.

Design

Nhận diện thương hiệu là những gì làm cho khách hàng của nhận biết. Làm thế nào để tạo ra thiết kế nhận diện thương hiệu hoàn hảo cho doanh nghiệp.

icon

Marketing

Mục tiêu của tiếp thị thương hiệu là liên kết danh tính, giá trị và tính cách của bạn với truyền thông đến đối tượng của bạn.

Tham khảo dự án đã triển khai

Anything in need of help?

Bạn đang cần 1 ý tưởng, 1 chiến dịch? xin vui lòng để thông tin bên dưới

FAQs

Bộ nhận diện thương hiệu branding identity là các yếu tố hữu hình, nó đại diện cho thương hiệu một cách trực quan, truyền tải thông tin, bản sắc thương hiệu tới mọi người trải nghiệm. Bộ nhận diện là phương tiện để khách hàng có cơ sở đánh giá vai trò, giá trị và tính cách của thương hiệu.

Nói một cách dễ hiểu, hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ, biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách thống nhất, đồng bộ; qua đó tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu này với thương hiệu khác (Bộ nhận diện thương hiệu)

Bộ nhận diện thương hiệu bao là gồm tất cả những thành phần mà thương hiệu sử dụng nhằm giới thiệu tới khách hàng như: logo, slogan, đồng phục, thư mời, brochure, caatalogue, nhãn mác, tờ rơi, tờ gấp, profile,…. Hiểu một cách đơn giản nhất, thì đó bao gồm tất cả những gì xoay quanh thương hiệu, về thương hiệu mà khách hàng nhìn thấy, nghe thấy.

Bộ nhận diện thương hiệu văn phòng

 1. Biểu tượng (logo)
 2. Câu khẩu hiệu (slogan)
 3. Danh thiếp (card visit)
 4. Giấy viết thư
 5. Tiêu đề thư
 6. Phong bì thư
 7. Hóa đơn
 8. Thẻ nhân viên
 9. Đồng phục nhân viên

Bộ nhận diện thương hiệu trên sản phẩm

 1. Bao bì sản phẩm
 2. Tem nhãn dán lên sản phẩm
 3. Phiếu bảo hành
 4. Quyển hướng dẫn sử dụng

Bộ nhận diện thương hiệu ngoài trời

 1. Biển hiệu công ty
 2. Biển hiệu trước văn phòng
 3. Biển hiệu đại lý
 4. Biển quảng cáo
 5. Băng rôn

Bộ nhận diện thương hiệu Marketing

 1. Brochure
 2. Catalogue
 3. Hồ sơ năng lực (profile)
 4. Tờ rơi, tờ gấp
 5. Website
 6. Video quảng cáo

Chi phí để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp cho doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: thời gian triển khai, mức độ hạng mục xây dựng, nhân lực & kinh nghiệm… Nên chi phí rất đa dạng vị thế các Agency sẽ báo giá khác nhau theo nhiều phương án.

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.