Tối ưu hóa Lợi nhuận với Landing Page chuyên nghiệp?

Nội dung bài viết

Tối ưu hóa Lợi nhuận với Landing Page chuyên nghiệp

Để tối ưu hóa lợi nhuận từ Landing Page, nhà đầu tư không chỉ cần chú ý tới những yếu tố kĩ thuật mà còn nên tập trung vào tâm lý khách hàng như: đưa ra lý do hành động, sử dụng FOMO, sử dụng yếu tố hài hước, hình ảnh thu hút, …

FAQs:

1. Một trang web cần có bao nhiêu Landing Page?

Các nghiên cứu cho thấy mỗi trang web có khoảng 10-15 trang Landing Page có xu hướng tăng tỷ lệ chuyển đổi lên hơn 55% so với các web kinh doanh có ít hơn 10 trang.

2. Tối ưu hóa Landing Page trong SEO là gì?

Tối ưu hóa Landing Page (LPO) là quá trình cải thiện các yếu tố trên trang web để tăng chuyển đổi. Tối ưu hóa Landing Page là một tập hợp con của tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) và liên quan đến việc sử dụng các phương pháp như A/B testing để cải thiện mục tiêu chuyển đổi của một Landing Page nhất định.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.