Liên hệ:

[DPL] 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Hỗ trợ 24/7.
Tìm chúng tôi trên
  • Bubble
  • Bubble
  • Line
Tối ưu hóa Lợi nhuận với Landing Page chuyên nghiệp

Để tối ưu hóa lợi nhuận từ Landing Page, nhà đầu tư không chỉ cần chú ý tới những yếu tố kĩ thuật mà còn nên tập trung vào tâm lý khách hàng như: đưa ra lý do hành động, sử dụng FOMO, sử dụng yếu tố hài hước, hình ảnh thu hút, …

FAQs:

1. Một trang web cần có bao nhiêu Landing Page?

Các nghiên cứu cho thấy mỗi trang web có khoảng 10-15 trang Landing Page có xu hướng tăng tỷ lệ chuyển đổi lên hơn 55% so với các web kinh doanh có ít hơn 10 trang.

2. Tối ưu hóa Landing Page trong SEO là gì?

Tối ưu hóa Landing Page (LPO) là quá trình cải thiện các yếu tố trên trang web để tăng chuyển đổi. Tối ưu hóa Landing Page là một tập hợp con của tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) và liên quan đến việc sử dụng các phương pháp như A/B testing để cải thiện mục tiêu chuyển đổi của một Landing Page nhất định.

Blog Author
X-DMAIC Digital
  • 24 Tháng Hai, 2021
  • Digital Marketing Agency

Bạn đang có 1 dự án

Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/7. Call Now. (888) 456-2790 (121) 255-53333
Find us here