User đã hết hay bạn chưa nhận ra?

Nội dung bài viết

User đã hết hay bạn chưa nhận ra

Việc bị giảm lượng khách hàng do không nắm bắt được xu hướng thị trường không phải là hiếm. NOKIA chính là một ví dụ điểm hình khi bị các hãng điện thoại thông minh lật đổ chỉ trong chớp mắt.

Làm thế nào để nắm bắt thay đổi trong thị trường?

Có nhiều công việc cần làm để có thể nắm bắt thay đổi trong thị trường. Trong đó, một vài phương pháp phổ biến chính là: tìm hiểu về các nghiên cứu và xu hướng trong ngành hoạt động của doanh nghiệp, tham khảo thông tin từ những chuyên gia, …

Những khía cạnh mà doanh nghiệp cần theo dõi là gì?

Kinh tế khu vực/ thế giới, tiến bộ công nghệ, xu hướng doanh nghiệp, sự thay đổi văn hóa, sự thay đổi chính sách của chính phủ và cuối cùng là động thái của đối thủ.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.