Vào tâm lý người dùng kiếm insight?

Nội dung bài viết

Vào tâm lý người dùng kiếm insight

Tâm lý khách hàng là một yếu tố rất quan trọng để quyết định liệu khách hàng có mua hay không. Tâm lý khách hàng giải đáp về nhiều hành vi được khách hàng thực hiện, từ đó cho phép doanh nghiệp phân tích và đưa ra giải pháp tăng doanh thu của mình.

1. Insight khách hàng là gì?

Insight khách hàng là các thông tin hữu ích có thể giúp doanh nghiệp đưa ra những chiến thuật tăng doanh thu hiệu quả.

2. Thu thập insight khách hàng như thế nào?

Tập trung vào vấn đề chính, thu thập các data liên quan, tạo ra bản đồ hành trình của khách hàng, phân tách tệp khách hàng để phân tích và tìm ra insight.

3. Một insight có giá trị là như thế nào?

Insight có giá trị thì sẽ rất hiển nhiên, nhưng lại không quá rõ ràng. Thể hiện sự đồng cảm nhưng lại không xuất phát từ một giả định. Insight cũng hấp dẫn , thuyết phục nhưng không làm người dùng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.