What we do

Nhận diện thương hiệu được tạo thành từ những gì thương hiệu của bạn nói, giá trị của bạn là gì, cách bạn truyền đạt sản phẩm của bạn và những gì bạn muốn mọi người cảm thấy khi họ tương tác.

Strategy

Một chiến lược thương hiệu là một kế hoạch phát triển thương hiệu có hệ thống phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Logo

Biểu tượng hoặc biểu tượng được sử dụng để hỗ trợ và thúc đẩy nhận dạng và công nhận. Nó có thể là một thiết kế trừu tượng hoặc hình tượng.

icon

Identity

Nhận diện thương hiệu được tạo thành từ những gì thương hiệu của bạn nói, giá trị của bạn là gì, cách bạn truyền đạt sản phẩm của mình.

Design

Nhận diện thương hiệu là những gì làm cho khách hàng của nhận biết. Làm thế nào để tạo ra thiết kế nhận diện thương hiệu hoàn hảo cho doanh nghiệp.

icon

Marketing

Mục tiêu của tiếp thị thương hiệu là liên kết danh tính, giá trị và tính cách của bạn với truyền thông đến đối tượng của bạn.

Tham khảo dự án đã triển khai

Anything in need of help?

Bạn đang cần 1 ý tưởng, 1 chiến dịch? xin vui lòng để thông tin bên dưới

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.