Xây dựng website cơ bản như thế nào?

Nội dung bài viết

Xây dựng website cơ bản như thế nào

Xây dựng một website cơ bản, bạn cần trước hết xác định các vấn đề sau: Mục đích của website, chọn dịch vụ hosting, chọn nền tảng xây dựng website (WP, Weebly hay GoDaddy,…), đặt ra cấu trúc sơ lược cho website, đặt ra quy trình thanh toán hay đăng ký (nếu cần).

FAQs:

1. Cách tạo một trang web thông qua Google?

Google Sites là một trình xây dựng trang web của Google mà bạn có thể sử dụng để tạo các trang web nâng cao chỉ trong vài phút.

2. Phần mềm thiết kế trang web miễn phí tốt nhất cho người mới bắt đầu là gì?

Bạn có thể sử dụng 1 trong các gợi ý dưới đây như:
– Word Press – trình tạo web phổ biến nhất
– Wix – trình tạo trang web toàn diện tố nhất
– Weebly – khá thích hợp do doanh nghiệp nhỏ
– SITE123 – hỗ trợ những thiết kế tuyệt vời

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.