Chạm trái tim khách hàng bằng con đường nào?

Nội dung bài viết

Chạm trái tim khách hàng bằng con đường nào

Để có thể chạm đến trái tim của khách hàng, mọi doanh nghiệp cần cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, tạo ra nhiều kênh liên lạc với khách hàng và luôn sẵn sàng hỗ trợ, luôn hỏi về feedback và tiếp thu, cùng với việc luôn bày tỏ sự trân trọng với khách hàng.

1. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng như thế nào?

Để có thể làm được việc này, cần cài đặt các biện pháp thu thập thông tin online của người dùng, sau đó bắt đầu đưa ra các nội dung hay ưu đãi dựa trên sở thích/ vị trí hay lưu lại các hoạt động mà người dùng chưa hoàn thành và gợi ý lại cho họ vào lần truy cập sau,…

2. Làm thế nào để lấy được feedback từ khách hàng thường xuyên?

Doanh nghiệp có thể cài đặt các kênh chat hỗ trợ dành cho khách hàng, đưa ra các form câu hỏi thu thập ý kiến, đo lường hiệu quả cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quan sát các lượt nhắc đến doanh nghiệp/ thương hiệu từ khách hàng,….

3. Làm thế nào để thể hiện sự trân trọng với khách hàng?

Doanh nghiệp có thể đưa ra các món quà vào dịp đặc biệt như sinh nhật khách hàng, kỷ niệm thời gian sử dụng dịch vụ,….

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.