Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ digital marketing của chúng tôi.

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ digital marketing hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi qua các kênh truyền thông. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin liên quan khác.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ digital marketing, xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ khách hàng, gửi thông tin liên quan đến dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và thông báo với bạn về các cập nhật, khuyến mãi hoặc thông tin quan trọng khác liên quan đến dịch vụ.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của bạn.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà chúng tôi hợp tác để cung cấp dịch vụ digital marketing.

  1. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật và quyền riêng tư.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.