1. Mục đích:

Chính sách này nhằm mục đích thông báo cho Quý khách hàng về cách thức X-DMAIC thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khi sử dụng dịch vụ marketing do chúng tôi cung cấp.

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ marketing của X-DMAIC, bao gồm:

 • Dịch vụ quảng cáo trực tuyến
 • Dịch vụ tiếp thị qua email
 • Dịch vụ quản lý mạng xã hội
 • Dịch vụ thiết kế và sáng tạo nội dung marketing
 • Các dịch vụ marketing khác

3. Thông tin được thu thập:

X-DMAIC có thể thu thập các thông tin sau đây về Quý khách:

 • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, v.v.
 • Thông tin do Quý khách cung cấp: Nội dung yêu cầu dịch vụ, sở thích, phản hồi, v.v.
 • Thông tin thu thập tự động: Địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, hệ điều hành, cookie, v.v.

4. Sử dụng thông tin:

X-DMAIC sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ marketing theo yêu cầu
 • Liên hệ với Quý khách để giới thiệu dịch vụ
 • Phân tích hiệu quả chiến dịch marketing
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ
 • Tuân thủ các quy định pháp luật

5. Chia sẻ thông tin:

X-DMAIC có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba trong một số trường hợp sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho X-DMAIC thực hiện dịch vụ marketing
 • Các đối tác marketing để thực hiện các chiến dịch marketing chung
 • Các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật

X-DMAIC cam kết chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba uy tín và có biện pháp bảo mật phù hợp.

6. Lưu trữ thông tin:

X-DMAIC lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập hoặc theo quy định của pháp luật.

7. Quyền của Quý khách:

Quý khách có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu X-DMAIC ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin của mình.

8. An ninh mạng:

X-DMAIC áp dụng các biện pháp an ninh mạng tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ hoặc hủy hoại.

9. Liên hệ:

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với X-DMAIC qua:

 • Email: info@x-dmaic.com
 • Điện thoại: 096789 6567

10. Thay đổi:

X-DMAIC có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quý khách nên thường xuyên truy cập trang web của X-DMAIC để cập nhật phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật.

Lưu ý:

 • Quý khách nên đọc kỹ Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ marketing của X-DMAIC.
 • Việc sử dụng dịch vụ marketing của X-DMAIC đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với Chính sách Bảo mật này.

Bạn đang tìm kiếm hợp tác? Gửi email info@x-dmaic.com.

Explide
Drag