“Chiến thuật tâm lý” len lỏi tâm thức?

Nội dung bài viết

Chiến thuật tâm lý len lỏi tâm thức

Có nhiều nghiên cứu về tâm lý học đã được ứng dụng trong Marketing. Trong đó, việc thực hiện sự cam kết trong thời gian dài, đưa ra bằng chứng chất lượng hay thực hiện các chiến thuật Marketing như neo đậu, gợi ý sản phẩm,… cho khách hàng.

1. Tâm lý học và marketing liên quan như thế nào?

Việc áp dụng các nguyên lý tâm lý học vào marketing không phải là mới. Đôi lúc, người dùng có những hành động mua sắm mà chính họ cũng không hiểu tại sao và điều đó rõ ràng liên quan đến hành vi tâm lý của họ.

2. Một vài nguyên tắc tâm lý học được áp dụng trong marketing?

Đã có những thương hiệu áp dụng nguyên tắc tâm lý vào marketing nhằm khiến khách hàng cảm thấy thương hiệu của họ có uy tín cao, rất hiếm, được ưa chuộng, … hay so sánh với sản phẩm khác nhằm khiến người dùng nhận thức giá trị rõ hơn,…

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.