Đo lường ROI với Digital Marketing

Nội dung bài viết

Đo lường ROI với Digital Marketing

Vì bản thân công thức ROI = (lợi nhuận/tổng chi phí) x100 nên ROI trong digital Marketing có thể thay đổi dựa trên mục tiêu của chiến dịch (như số người đăng kí, lượng giao dịch hay lượng người thích trang,…)

a. ROI tốt rơi vào tầm bao nhiêu?

Hầu hết các nhà đầu tư sẽ xem tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm từ 10% trở lên là ROI tốt cho các khoản đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây là mức trung bình. Một số năm sẽ mang lại lợi nhuận thấp hơn – thậm chí có thể là lợi nhuận âm. Các năm khác sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn đáng kể.

b. Làm thế nào để tăng ROI?

Một cách để tăng lợi tức đầu tư của bạn là tạo ra nhiều doanh thu hơn hoặc tăng giá bán của bạn. Nếu bạn có thể tăng doanh số bán hàng và doanh thu mà không tăng chi phí hoặc chỉ tăng chi phí đủ để vẫn mang lại lợi nhuận ròng, bạn đã cải thiện lợi nhuận của mình.

c. ROI trong marketing truyền thông xã hội là gì?

ROI là viết tắt của “lợi tức đầu tư”. ROI trên mạng xã hội thể hiện lợi tức đầu tư từ các hoạt động truyền thông xã hội của bạn. Nói chung, ROI trên mạng xã hội là thước đo tất cả các hành động trên mạng xã hội tạo ra giá trị, chia cho khoản đầu tư bạn đã thực hiện để đạt được những hành động đó.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.