Marketing với “trực giác” hay “thực tiễn” ?

Nội dung bài viết

Marketing với trực giác hay thực tiễn

Câu trả lời là sự kết hợp cân bằng giữa cả 2 sẽ khiến cho doanh nghiệp thỏa mãn bởi có cả những vấn đề ở khách hàng vẫn không thể được thu thập thông qua các công cụ số mà đòi hỏi phải được quan sát hay các vấn đề trong thị trường chỉ có thể được phát hiện với dữ liệu online.

1. Marketing trực giác là gì?

Marketing trực giác chính là việc dựa trên cách người dùng suy nghĩ, hành động và phản ứng lại các nỗ lực tiếp thị để có thể đưa ra phương pháp thúc đẩy khách hàng dựa trên tâm lý học thay vì các giá tri thực tế.

2. Marketing thực tiễn là gì?

Marketing thực tiễn dựa trên các số liệu thực tế trên thị trường nhằm đưa ra các quyết định cho chiến thuật marketing của mình.

Rating:
4.5/5

DIGITAL MARKETING X2 CHUYỂN ĐỔI

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.

Digital marketing agency VN

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.