Ngôn từ nào khiến người xem “dừng bước”?

Nội dung bài viết

Ngôn từ nào khiến người xem dừng bước

Có những từ thu hút khách hàng hơn một đoạn văn dài, ví dụ như: Free, dành riêng, dễ dàng, có giới hạn, đảm bảo, tốt nhất, … Vì bản thân những từ này mang lại cảm giác được quan tâm đặc biệt hoặc mang lại lợi ích to lớn cho khách hàng.

Những từ ngữ gây ấn tượng mạnh trong tiềm thức người dùng là gì?

Một số từ ngữ gây ấn tượng mạnh với người đọc là: bonus, miễn phí, dành riêng, chỉ dành cho, số lượng giới hạn,….

Vì sao cần quan tâm đến những chi tiết như từ ngữ?

Vì những từ ngữ hoàn toàn có thể khiến khách hàng có một số cảm xúc nhất định hoặc kích thích người đọc phản hồi lại.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.