🟡Phần 1: Marketing sử dụng Six Sigma DMAIC – Xác định giai đoạn

Nội dung bài viết

Marketing sử dụng Six Sigma DMAIC – Xác định giai đoạn

Trước khi được tham gia vào chương trình đào tạo chuyên gia cải tiến sản xuất từ Samsung, lúc đó tôi còn là một marketing, một Brand manager, nhưng khi tham gia chương trình cải tiến thực tiễn tại doanh nghiệp, cách thực hiện các chiến dịch đo lường và cải tiến đã cho tôi thấy giá trị cũng như ứng dụng thật sự về mô hình DMAIC trong marketing, giảm hạn chế về chi phí lãng phí, gia tăng chất lượng.

Six Sigma hoặc Lean sẽ xem những gì tôi nói về DMAIC là khó được coi mang tính cách mạng. Tôi tình cờ trở thành một anh chàng marketing và cũng là một trong các chuyên gia tham gia chương trình cải tiến chất lượng sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam . Nhưng tôi tin rằng Marketing nên là một quá trình triển khai và khi được nhìn nhận theo cách này, nhiều nguyên tắc và công cụ của Lean và Six Sigma bắt đầu có rất nhiều ý nghĩa khi bắt đầu triển khai chiến dịch marketing. Tăng hiệu quả chiến dịch đồng thời tối ưu chi phí triển khai trong giai đoạn ban đầu.

Những người tiếp thị(Marketer) xem vai trò của họ là một chuỗi các sự kiện, nhiệm vụ và chiến dịch so với một quá trình, không hỗ trợ việc sử dụng quy trình bài bản. Khi bạn bắt đầu hệ thống hóa hoặc xây dựng một quy trình tiếp thị, sự ổn định, biến thể và kết quả có thể đo lường trở nên quan trọng hơn bao giờ. Do đó, Lean hoặc Six Sigma có thể là một đối tác quan trọng trong việc cải thiện quy trình chiến dịch Marketing.

Việc sử dụng quy trình DMAIC thường được dành riêng để giải quyết vấn đề với các quy trình hiện có. Các phương pháp khác như DMEDI được sử dụng trong các chức năng thiết kế và có thể phù hợp hơn cho các chiến dịch tiếp thị nhất định. Trong loạt bài viết trên Blog này, tôi sẽ tập trung vào phương pháp DMAIC. 

Bài đăng đầu tiên của tôi có liên quan đến Kênh marketing với DMAIC và cách chúng tôi có thể sử dụng phương pháp đó để dẫn dắt khách hàng của mình trong suốt quá trình tiếp thị. Giai đoạn đầu tiên trong Phương pháp DMAIC là giai đoạn Xác định. Trong kênh tiếp thị, giai đoạn mở đầu thường được dành cho giai đoạn nhận thức. Chúng tôi thường nghĩ về điều này như những nỗ lực thế hệ dẫn đầu của chúng tôi về việc đưa ai đó vào chiến dịch. Việc sử dụng giai đoạn Xác định Six Sigma sẽ mở ra một cách chính xác hơn để tham gia vào marketing.

Mở rộng về giải thích này, giai đoạn Xác định thường yêu cầu chúng ta bắt đầu với tổng quan về các vấn đề. Theo nghĩa marketing, bạn có thể xác định rõ vấn đề mà bạn giải quyết cho khách hàng của mình một cách rõ ràng không? Trong trường hợp phân tích tình hình hiện tại vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Sau đó, chúng tôi đi vào một quy trình thường được xác định là Tiếng nói của Khách hàng VOC. Thông thường có hai loại chính được yêu cầu; Yêu cầu đầu ra và Yêu cầu dịch vụ. Các yêu cầu đầu ra liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng được cung cấp cho khách hàng. Các yêu cầu dịch vụ liên quan đến cách khách hàng muốn và phục vụ trong suốt quá trình. Bước cuối cùng trong giai đoạn Xác định là ghi lại quy trình. Thông thường, điều này được thực hiện với một bản đồ quy trình cấp cao, tôi sẽ sử dụng nó và phát triển nó hơn nữa trong các quy trình còn lại cho chiến dịch.

Six Sigma có một số công cụ tuyệt vời về cách thu thập và đo lường các quy trình này như Phân tích Kano, Bản đồ quy trình và SIPOC.

Rating:
4.5/5

DIGITAL MARKETING X2 CHUYỂN ĐỔI

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.

Digital marketing agency VN

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.