Viễn cảnh mới của thế giới số là gì?

Nội dung bài viết

Viễn cảnh mới của thế giới số là gì

Thế giới số hiện nay đang hướng về nhiều điều khác nhau như: sự phát triển của SEO hình ảnh, nội dung mang tính tương tác cao và sự phát triển bền vững. Ngoài ra, với sự xuất hiện của đại dịch COVID, việc tiến hành phát triển sự hiện diện online là không thể bỏ qua cho mọi doanh nghiệp

Vì sao doanh nghiệp nên cân nhắc phát triển kênh online?

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ bán hàng và các yếu tố bên ngoài như đại dịch COVID, việc khách hàng chuyển qua ưa chuộng mua sắm online hay tìm hiểu thông tin doanh nghiệp/ thương hiệu online là khó thay đổi.

SEO hình ảnh là gì?

SEO hình ảnh là việc tối ưu hóa hình ảnh trên website hay các hình ảnh liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp để khi có người dùng tìm kiếm thông tin về sản phẩm/ dịch vụ hay thương hiệu thì những hình ảnh này sẽ hiện lên top đầu.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.