Website audit là gì và lợi ích?

Nội dung bài viết

Website audit là gì và lợi ích

Kiểm toán website bao gồm các hoạt động kiểm tra và cải thiện: điểm đánh giá website, độ bảo mật website, độ hiện diện trên mạng xã hội, trải nghiệm người dùng và các nội dung trên trang. Kiểm toán website cho phép doanh nghiệp duy trì và cải thiện khả năng phát triển online của mình.

FAQs:

1. Làm thế nào để kiểm toán một website?

Một số công cụ SEO giúp việc kiểm toán website trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể chọn một công cụ kiểm toán website, chạy URL trang web thông qua công cụ kiểm toán website, tìm các lỗi kỹ thuật, xác định các vấn đề SEO, đánh giá nội dung trang web, tạo danh sách kiểm tra tất cả các vấn đề về trang web.

2. Kiểm toán website mất khoảng bao lâu?

Tùy thuộc vào quy mô trang web của bạn, việc kiểm tra có thể mất từ 2-6 tuần để hoàn thành. Đồng thời, cần có trách nhiệm giải trình khi thực hiện các thay đổi lớn đối với bất kỳ trang web nào.

Rating:
4.5/5

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Dữ liệu được thu thập thông qua những touchpoint (điểm chạm) khi khách hàng tiếp xúc, chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong quá trình tương tác.