Digital brand
01

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

22.000.000đ

Starter Plan

Phù hợp cho: Doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ với ngân sách tiết kiệm

Nghiên cứu thị trường

Xác định rõ bản sắc thương hiệu

Thiết kế logo

Brand Identity cơ bản: Bao gồm màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh, hình dạng

Brand Guidelines cơ bản: Gồm các quy tắc về cách sử dụng logo, màu sắc, kiểu chữ

Thiết kế ứng dụng: Name card, Envelope, Folder, email templates, social media template…

Tạo Brand Guidelines online

Đăng ký gói này

Liên hệ tư vấn

45.000.000đ

Optimize Plan

Phù hợp cho: Doanh nghiệp đang phát triển muốn xây dựng thương hiệu mở rộng

Nghiên cứu thị trường

Xác định rõ bản sắc thương hiệu

Thiết kế logo

Brand Identity mở rộng: Bao gồm màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh, hình dạng

Brand Guidelines mở rộng: Gồm các quy tắc về cách sử dụng logo, màu sắc, kiểu chữ, social

Thiết kế ứng dụng: Name card, Envelope, Folder, email templates, social media template

Tạo Brand Guidelines online

Đăng ký gói này

Liên hệ tư vấn

Liên hệ

Enterprise Plan

Phù hợp cho: Doanh nghiệp đang phát triển muốn xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp

Nghiên cứu thị trường

Xác định rõ bản sắc thương hiệu

Thiết kế logo

Brand Identity mở rộng: Bao gồm màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh, hình dạng

Brand Guidelines mở rộng: Gồm các quy tắc về cách sử dụng logo, màu sắc, kiểu chữ, social

Thiết kế ứng dụng: Name card, Envelope, Folder, email templates, social media template

Tạo Brand Guidelines online

Đăng ký gói này

Liên hệ tư vấn

Bạn đang tìm kiếm hợp tác? Gửi email info@x-dmaic.com.

Explide
Drag