Giai đoạn 2: Đo lường chất lượng và chỉ số nội dung SEO hiện tại

Đo lường chỉ số SEO hiện tại của dự án

Mục tiêu của giai đoạn này là đo lường hiệu quả của chiến lược nội dung SEO hiện tại. Điều này bao gồm việc xác định các chỉ số chính (KPI) và thu thập dữ liệu về hiệu suất của website và nội dung.

I. Xác định các KPI (Key Performance Indicators) cho nội dung SEO

Có một số KPI khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đo lường hiệu quả của chiến lược . Một số KPI phổ biến nhất bao gồm:

 • Tần suất xuất hiện: Đây là số lần trang web xuất hiện trong kết quả tìm kiếm cho các truy vấn liên quan.
 • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Đây là số lần người dùng nhấp vào liên kết đến website trong kết quả tìm kiếm, chia cho tổng số lần trang web xuất hiện.
 • Tỷ lệ thoát(Bounce rate): Đây là tỷ lệ phần trăm người dùng rời khỏi trang web sau khi xem một trang.
 • Thời gian trung bình trên trang (Average time on page): Thời gian trung bình mà người dùng ở lại trang nội dung
 • Số trang xem: Đây là số trang trung bình mà người dùng xem trên trang web.
 • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate): Số lượt chuyển đổi thành công (ví dụ: mua hàng, đăng ký) trên tổng số lượt truy cập trang nội dung
 • Xếp hạng từ khóa (Keyword rankings): Xếp hạng của từ khóa trong kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm

Ví dụ: Một trang web bán hàng thời trang áp dụng KPI trong việc đo lường hiệu quả nội dung SEO.

 • Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượt mua hàng thành công trên tổng số lượt truy cập trang sản phẩm
 • Thời gian trung bình trên trang: 2 phút 30 giây
 • Tỷ lệ thoát: 45%
 • Xếp hạng từ khóa: Từ khóa “áo thun nam” đứng thứ 3 trong kết quả tìm kiếm

II. Cách đo lường chất lượng nội dung SEO

A. Sử dụng công cụ phân tích:

Sử dụng công cụ như Google Analytics và Google Search Console để thu thập dữ liệu và phân tích.

B. Đo lường chỉ số SEO:

 1. Theo dõi thứ hạng từ khóa: Sử dụng các công cụ như SEMrush hoặc Ahrefs để theo dõi thứ hạng từ khóa của trang web.
 2. Phân tích tốc độ tải trang: Sử dụng công cụ PageSpeed Insights để đo lường và cải thiện tốc độ tải trang.
 3. Theo dõi tỷ lệ nhấp chuột (CTR): Sử dụng Google Search Console để xem tỷ lệ nhấp chuột của các từ khóa và trang web.

C. Đo lường tương tác người dùng:

 1. Phân tích tỷ lệ thoát: Sử dụng Google Analytics để xem tỷ lệ thoát của các trang và tìm hiểu nguyên nhân.
 2. Đo lường thời gian ở lại trang: Sử dụng Google Analytics để theo dõi thời gian mà người dùng ở lại trang và tìm hiểu những trang có thời gian ở lại cao nhất.
 3. Theo dõi số lần chia sẻ: Sử dụng các công cụ xã hội như BuzzSumo để xem số lần chia sẻ của nội dung trên các mạng xã hội.

III. Phân tích và đánh giá kết quả

A. Phân tích dữ liệu thu thập được: Xem xét dữ liệu thu thập được từ các công cụ phân tích và hệ thống đo lường đã sử dụng.

B. So sánh với mục tiêu và chỉ số tham chiếu: So sánh kết quả thu được với mục tiêu đã đặt ra và các chỉ số tham chiếu để đánh giá hiệu quả của nội dung SEO.

C. Đánh giá hiệu quả của nội dung SEO: Dựa trên phân tích và so sánh, đánh giá hiệu quả của nội dung SEO đã tối ưu hóa.

Ví dụ cụ thể:

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng dữ liệu để cải thiện nội dung SEO:

 • Bạn nhận thấy rằng tỷ lệ xuất hiện của trang web cho các truy vấn liên quan thấp. Điều này có thể là do trang web không được tối ưu hóa cho các từ khóa phù hợp.
 • Bạn nhận thấy rằng CTR của website thấp. Điều này có thể là do tiêu đề và mô tả meta của trang web không hấp dẫn.
 • Bạn nhận thấy rằng tỷ lệ thoát của website cao. Điều này có thể là do nội dung của trang web không hấp dẫn hoặc không liên quan đến truy vấn tìm kiếm của người dùng.
 • Bạn nhận thấy rằng thời gian trên trang và số trang xem của website thấp. Điều này có thể là do nội dung của trang web không đầy đủ hoặc không có giá trị.

Sau khi bạn đã xác định các vấn đề cần cải thiện, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối để cải thiện.

Cách tạo nội dung hiệu quả và chất lượng

Gợi ý các bước và nguyên tắc để tạo nội dung hấp dẫn và chất lượng:

 • Nghiên cứu từ khóa liên quan đến ngành hàng và đối tượng khách hàng
 • Viết nội dung đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người dùng
 • Sử dụng cấu trúc bài viết rõ ràng và dễ đọc
 • Đính kèm hình ảnh, video hoặc biểu đồ để hỗ trợ thông tin

Kết luận và tóm tắt

Giai đoạn 2 của DMAIC là giai đoạn quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến lược nội dung SEO website hiện tại:

 • Tổng kết những điểm quan trọng và lợi ích của việc đo lường hiệu quả.
 • Khuyến nghị các bước tiếp theo để cải thiện và tối ưu hóa nội dung SEO dựa trên KPI đo lường được

-> Tìm hiểu chi tiết: Giai đoạn 3(Analyze): Đo lường chất lượng của nội dung SEO hiện tại

Follow Us

Bạn đang tìm kiếm hợp tác Để lại thông tin theo form

Tin tức

Tin mới nhất

Xu hướng và chiến lược mới cập nhật từ thị trường. Dự án của chúng tôi bắt đầu bằng cách xây dựng chiến lược trải nghiệm hiệu quả từ người dùng.

Bài viết mới nhất

03

DMAIC Chiến lược marketing toàn diện

DMAIC Chiến lược marketing kinh doanh online

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

DMAIC trong chiến lược SEO với 5 Giai đoạn

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

Đo lường chỉ số nội dung SEO

Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu quan trọng nội dung SEO

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

Bạn đang tìm kiếm hợp tác? Gửi email đến info@x-dmaic.com.

Explide
Drag