Hiệu suất SEO là một khái niệm để đo lường mức độ thành công của một trang web trong việc tối ưu hóa và đạt được sự hiển thị cao trong kết quả tìm kiếm tự nhiên trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo, vv.

hiệu suất SEO

Tính toán giá trị của Y (hiệu suất SEO) bằng cách áp dụng công thức mới:

Y (Hiệu suất SEO) = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3 + w4*x4 + w5*x5 + w6*x6 + w7*x7 + w8*x8

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả định các giá trị và trọng số như sau:

 • x1 (Thứ hạng từ khóa): 5
 • x2 (Lưu lượng truy cập): 1000 người truy cập
 • x3 (Tỷ lệ chuyển đổi): 2% (2% trong số người truy cập thực hiện hành động mục tiêu)
 • x4 (Tốc độ tải trang): 3 giây
 • x5 (Số lượng liên kết): 50 liên kết
 • x6 (Thời gian ở trang): 2 phút trung bình
 • x7 (Tỷ lệ thoát): 40% (40% trong số người truy cập rời khỏi sau khi xem một trang)
 • x8 (tương tác xã hội): 100 lượt chia sẻ và 50 bình luận trên các nền tảng mạng xã hội

Gán trọng số:

 • w1 (Trọng số cho x1): 0.2
 • w2 (Trọng số cho x2): 0.3
 • w3 (Trọng số cho x3): 0.1
 • w4 (Trọng số cho x4): 0.1
 • w5 (Trọng số cho x5): 0.15
 • w6 (Trọng số cho x6): 0.05
 • w7 (Trọng số cho x7): 0.05
 • w8 (Trọng số cho x8): 0.05

Áp dụng các giá trị và trọng số vào công thức, ta có:

Y = (0.2*5) + (0.3*1000) + (0.1*2%) + (0.1*3) + (0.15*50) + (0.05*2) + (0.05*40%) + (0.05*150)

Y = 1 + 300 + 0.002 + 0.3 + 7.5 + 0.1 + 0.02 + 7.5

Y = 316.922

Với các giá trị và trọng số này, hiệu suất SEO của trang web sẽ là 316.922.

Lưu ý rằng ví dụ này chỉ là một giả định và để thực sự đánh giá hiệu suất SEO, bạn cần cân nhắc và điều chỉnh các giá trị và trọng số dựa trên mục tiêu và ưu tiên chiến dịch.

Chia sẻ social:

Nguồn tham khảo :Xem link

Bài viết liên quan: 

Cách tính hiệu suất SEO

Sorry, no posts matched your criteria.

Kiến thức

Thông tin mới

Bài viết cùng chủ đề: 

10 Mẫu landing page chuyên nghiệp – P1

5 chỉ số quan trọng mạng xã hội cần theo dõi 2023

Truyền thông xã hội là một công cụ mạnh mẽ để kết nối với khách hàng và xây dựng thương hiệu. Để thành công, bạn cần theo dõi các chỉ số phù hợp để đo lường hiệu quả của các nỗ lực truyền thông xã hội của mình. 5 chỉ số quan trọng mạng xã […]

DMAIC-trong-marketing

Áp dụng mô hình DMAIC trong marketing

Tìm hiểu về mô hình DMAIC áp dụng quản lý chiến dịch marketing, xác định, theo dõi, đo lường các chỉ số ảnh hưởng hiệu quả đến chiến dịch marketing.

Bạn có 1 ý tưởng lớn? Hãy để X-DMAIC hoàn chỉnh.

Explide
Drag