Phương pháp & cách tính hiệu suất SEO

hiệu suất SEO

Tính toán giá trị của Y (hiệu suất SEO) bằng cách áp dụng công thức mới:

Y (Hiệu suất SEO) = w1*x1 + w2*x2 + w3*x3 + w4*x4 + w5*x5 + w6*x6 + w7*x7 + w8*x8

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả định các giá trị và trọng số như sau:

 • x1 (Thứ hạng từ khóa): 5
 • x2 (Lưu lượng truy cập): 1000 người truy cập
 • x3 (Tỷ lệ chuyển đổi): 2% (2% trong số người truy cập thực hiện hành động mục tiêu)
 • x4 (Tốc độ tải trang): 3 giây
 • x5 (Số lượng liên kết): 50 liên kết
 • x6 (Thời gian ở trang): 2 phút trung bình
 • x7 (Tỷ lệ thoát): 40% (40% trong số người truy cập rời khỏi sau khi xem một trang)
 • x8 (tương tác xã hội): 100 lượt chia sẻ và 50 bình luận trên các nền tảng mạng xã hội

Gán trọng số:

 • w1 (Trọng số cho x1): 0.2
 • w2 (Trọng số cho x2): 0.3
 • w3 (Trọng số cho x3): 0.1
 • w4 (Trọng số cho x4): 0.1
 • w5 (Trọng số cho x5): 0.15
 • w6 (Trọng số cho x6): 0.05
 • w7 (Trọng số cho x7): 0.05
 • w8 (Trọng số cho x8): 0.05

Áp dụng các giá trị và trọng số vào công thức, ta có:

Y = (0.2*5) + (0.3*1000) + (0.1*2%) + (0.1*3) + (0.15*50) + (0.05*2) + (0.05*40%) + (0.05*150)

Y = 1 + 300 + 0.002 + 0.3 + 7.5 + 0.1 + 0.02 + 7.5

Y = 316.922

Với các giá trị và trọng số này, hiệu suất SEO của trang web sẽ là 316.922.

Lưu ý rằng ví dụ này chỉ là một giả định và để thực sự đánh giá hiệu suất SEO, bạn cần cân nhắc và điều chỉnh các giá trị và trọng số dựa trên mục tiêu và ưu tiên chiến dịch.

Follow Us

Bạn đang tìm kiếm hợp tác Để lại thông tin theo form

Tin tức

Tin mới nhất

Xu hướng và chiến lược mới cập nhật từ thị trường. Dự án của chúng tôi bắt đầu bằng cách xây dựng chiến lược trải nghiệm hiệu quả từ người dùng.

Bài viết mới nhất

03

DMAIC Chiến lược marketing toàn diện

DMAIC Chiến lược marketing kinh doanh online

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

DMAIC trong chiến lược SEO với 5 Giai đoạn

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

Đo lường chỉ số nội dung SEO

Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu quan trọng nội dung SEO

As the complexity of buildings to increase, the field of architecture became

Bạn đang tìm kiếm hợp tác? Gửi email đến info@x-dmaic.com.

Explide
Drag